Informacje na temat reformy edukacji można znaleźć na stronach:

Ministerstwa Edukacji Narodowej

http://reformaedukacji.men.gov.pl/

Kuratorium Oświaty w Katowicach

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014


Copyrights © 2017 r. Gimnazjum numer 5 w Mysłowicach [ALL RIGHTS RESERVED]